iparken

iParken + Real - Boligforvaltning = Godt bomiljø!

I denne saken kan du lese mer om vår samarbeidspartner Real Boligforvaltning som vi har valgt til iParken!

– Vi er en lokal, tilgjengelig og aktiv medspiller som bidrar til å skape trivsel og godt bomiljø i sameiet eller borettslaget! At vi tilbyr tjenester som dekker hele livsløpet til eiendommen, bidrar til å skille oss fra andre aktører.

Det er den korte beskrivelsen fra forvaltningsrådgiver Hanne Skog Eide når hun skal oppsummere hva Real Boligforvaltning er, og hva de tilbyr.

Nylig åpnet selskapet dørene til et nyetablert kontor i Bodø sentrum, hvor også morselskapet Real Eiendomsforvaltning holder til. Sistnevnte er en veletablert aktør i Nord-Norge, og del av et større konsern med et stort kompetansemiljø på drift og forvaltning av eiendom. 

Nysatsingen Real Boligforvaltning blir spisset mot boligsegmentet, hvor de skal hjelpe styrene i sameiene og borettslagene.

LOKAL FORANKRING

– Styrene sitter ofte med mer juridisk ansvar enn de er klar over, en bygningsmasse verdt millioner og må ta avgjørelser som påvirker eiendommens verdi og beboernes økonomi, forklarer Skog Eide.

Etter et drøyt tiår som eiendomsmegler har hun inngående kunnskap om hva som betyr noe for boligeierne. Kombinert med kompetansen og erfaringen i Real-systemet, blir dette en aktør som kjenner det nordnorske eiendomsmarkedet godt. For styrer i sameier og borettslag i Bodø og omegn, er det gode nyheter.

– Vi er opptatt av lokal tilhørighet, tilgjengelighet og tilstedeværelse. Hos oss får kunden kun én forvaltningsrådgiver å forholde seg til, og de trenger bare å ta en telefon for å få hjelp, sier Skog Eide.


Til tross for ett kontaktpunkt, får kundene altså muligheten til å samle alle tjenester de måtte trenge på ett sted, uten mellomledd. Gjennom samarbeidet med morselskapet kan Real Boligforvaltning tilby alt fra administrativ og økonomisk forvaltning, til drift og vaktmester, samt tjenester knyttet til energi og miljø.

SPARER PENGER PÅ ENØK

Sistnevnte er et viktig satsingsområde for selskapet, og er avgjørende for å kunne hjelpe sameier og borettslag i hele Nord-Norge etter hvert som det kommer nye lover, krav og reguleringer som påvirker og stiller krav til både nybygg og rehabilitering av bygningsmassen.

– Vi vet at det vil skje store endringer på dette området i tiden fremover. For mange borettslag og sameier betyr det at de må gjøre tiltak, og for styrene betyr det at de må ta viktige beslutninger som påvirker fellesskapets økonomi.

Skog Eide påpeker at det kan være snakk om både små og store tiltak, og at det i mange tilfeller kan bidra til både økt boligverdi og til og med gunstigere lånebetingelser.

– Vi har solid kompetanse innen energi og miljø, og er opptatt av at energieffektivisering og miljøtiltak skal være lønnsomt for våre kunder. Vi kan bidra med alt fra kartlegging til tekniske systemer og aktiv energioppfølging, eller rett og slett kompetanse og innsikt om ulike støtteordninger eller grønne finansieringsordninger. 

– Dette kan oppleves som et uoversiktlig landskap. Her kan vi være en trygg og pålitelig rådgiver som bidrar til at boligselskapene møter nye krav, deltar i det grønne skiftet og på sikt sparer penger, uten å påføre boligeierne urimelige kostnader.

For i mange tilfeller handler det selvsagt om økonomi, og Real Boligforvaltning lover å være konkurransedyktige på pris.

– Som en konsekvens av få aktører i markedet, har prisene på forvaltning i Bodø vært altfor høye. Vi ønsker å bidra til at kundene ikke betaler for mye for forvaltningen av deres boligselskap, sier Skog Eide.

Her er noe av det Real Boligforvaltning kan bistå med:

Administrativ forvaltning

Administrativ forvaltning kan være tidkrevende og innebærer mye ansvar. Real Boligforvaltning tilbyr personlig oppfølging og et dedikert lag som jobber sammen med styret.

Økonomisk forvaltning

God økonomistyring er avgjørende for et veldrevet boligselskap.

Real Boligforvaltning bidrar til å sikre driften og ta vare på verdiene i tett samarbeid med styret.

Drift og vaktmester

Godt vedlikehold betyr reduserte driftskostnader og gjør

at eiendommens verdi holder seg over tid.

Real Boligforvaltning tar seg av driften, slik at dere kan

fokusere på styrets oppgaver.

Energi og miljø

Å kutte energibruken i et bygg er positivt for miljøet og

lommeboken. Ofte er det snakk om enkle grep.

Real Boligforvaltning har ekspertisen som kan hjelpe dere med å redusere energikostnadene.

Hvorfor?

Real Boligforvaltning tilbyr tjenester som dekker hele livs-

løpet til eiendommen. Ved å samle alt på ett sted oppnår boligselskapene:

• Lavere forvaltningshonorar

• Lavere månedlige felleskostnader

• Mer penger igjen til verdiøkende vedlikehold

Er du fremdeles usikker på om det kan være lurt å bytte boligforvalter?

– Det er enklere enn mange tror, og vi tar oss av alt det praktiske etter at avgjørelsen er tatt. Vi forstår styrene, er lokale og nedpå. Ikke vær redd for å ta kontakt for en uforpliktende prat, oppfordrer Hanne Skog Eide.

Og Hanne Skog Eide treffer du på:

T: 997 05 910

E: hse@realboligforvaltning.no