iparken

Deleie med CoOwner

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da kan du kjøpe boligen sammen med vår samarbeidspartner CoOwner. CoOwner kan bidra med inntil 70% av egenkapitalen, slik at kravet om egenkapital enklere kan innfris.

Vår ambisjon er å bidra til at du kommer deg tidligere inn i boligmarkedet gjennom medeierskap. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig gjennom avdrag på et boliglån og forventet verdistigning over tid, slik at du etter hvert kan eie hele boligen selv.

Du bor i hele boligen selv, og den blir tinglyst i sin helhet på deg.

Kjøp med oss


Har du betjeningsevne, men mangler egenkapital? Kjøp bolig sammen med CoOwner

Bygg egenkapital


Gjennom avdrag og forventet  prisutvikling, vil du gradevis spare til større egenkapital

Ei hele boligen selv


Når du er finansielt klar til å eie hele boligen selv, kan du innløse CoOwner sin andel

Kjøp en del, bo i hele boligen

For den delen du ikke kjøper, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. 

CoOwner sin ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlånsforskriften. Derfor har du også muligheten til å innløse andeler av boligen underveis, og etter hvert løse CoOwner helt ut. I normaltilfellet forventer vi at du vil kunne eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. CoOwner står i boligen og er solidarisk medlåntaker i boliglånet sammen med deg, frem til du er klar til å overta selv.

Velger du å kjøpe med CoOwner, må du godkjennes som kunde av dem. Boligen kan reserveres til dette er avklart.

Meld  interesse  Og bestill prospekt for  prosjektet
 

Det finnes ingen nyheter å abonnere på for øyeblikket.