iparken

Miljø

Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra mot klimamålene:
iParken er en viktig satsning for oss i denne retningen.
Her vil vi gjenbruke fra rivning, bruke trematerialer, sørge for energiproduksjon med solenergi og varmepumper,
samt tilrettelegge for fremtidsrettede mobilitetsløsninger.
Prosjektet ligger vakkert til i en grønn lunge i Nedre Rønvik og tilrettelegger for at mennesker kan leve et aktivt liv i kontakt med naturen.

Energi 

Forskriftskravet til energifleksibel oppvarming, oppfylles ved etablering av egen energisentral med L/V - varmepumper som gir varmtvann til all oppvarming og varmt forbruksvann. I tillegg får takene solcelleanlegg som gjennomsnittlig over året vil produsere nok strøm til drift av varmepumper/varmeanlegg.
I tillegg vil det ofte være overskuddskraft til lading av elsykler, elbiler og øvrig strømforbruk i både fellesarealer og leiligheter.

Grønn byggestandard

Drevet av solenergi

Smarte hjem

Gjenbruk

Med utgangspunkt i den grønne naturgitte beliggenhet/nærmiljø i kombinasjon med gjenbruk fra rivning, bruk av trematerialer, energiproduksjon med solenergi og varmepumper, samt fremtidsrettede mobilitetsløsninger, har vi tatt et stort steg mot å nå disse målene i dette prosjektet.