iparken

Det er nå den nye byen skapes

Her kommer det første steget mot et grønt nabolag med null utslipp. Dette takket være et tett samarbeid mellom to lokale selskaper.

Når iParken nå blir realisert, skjer det en total revitalisering av bydelen Rønvik, samtidig som dette er et gigantisk løft i retning av en fremtid hvor miljøet står i sentrum i alle deler av prosjektet.

OPTIMALT PARNTERSKAP

Og det er her Polar Kraft og Corponor har dannet et optimalt partnerskap, for begge har et brennende ønske om å bidra til at nye Bodø er rigget for fremtidens utfordringer.

– Den billigste kraften er den du ikke bruker og iParken blir et glimrende eksempel i så måte, sier utviklingssjef Frode Schjenken Jensen i Polar Kraft.

Saken fortsetter under bildet.

GIGANTISK LØFT: Når iParken nå blir realisert, skjer det en total revitalisering av bydelen Rønvik, samtidig som dette er et gigantisk løft i retning av en fremtid hvor miljøet står i sentrum i alle deler av prosjektet.

Dette byggeprosjektet er skreddersydd med tanke på å skape grønne hjem. Det er Corponor og Barlindhaug Eiendom, via selskapet Boo Eiendom, som står bak iParken. Og visjonen startet allerede da gamle Kirkhaugen skole skulle rives.

VERDIFULLT GJENBRUK

– Vi sørget for at en god del materialer og utstyr som var der kunne gjenbrukes. Det omfattet alt fra lysarmatur til barnevogner og stålbjelker, sier prosjektsjef Bernt C. Hargaut i Corponor.

All betongen fra skolebygget er lagret på tomta og skal ombrukes som fyllmasse. Dette tiltaket alene tilsvarer et kutt på nærmere 200 tonn CO2. Dette har også medført en betydelig redusert ulempe for lokalmiljøet, med totalt ca. 400 færre lastebillass ut og inn av tomta og området.

Saken fortsetter under bildet.

SAMMEN FOR EN BEDRE BY: iParken markerer starten på et helt nytt Bodø. – Vi gleder oss til å få vise frem bildet av en grønn fremtid sier f.v. Frode Schjenken Jensen, utviklingssjef i Polar Kraft, Bernt C. Hargaut, prosjektsjef i Corponor og Eyvind Hanssen, digital forret- ningsutvikler i Polar Kraft.

– Vi har på denne måten tatt et lite men viktig steg mot ombruk og sirkulær økonomi, i stedet for å kun sortere for gjenbruk og deponering i våre prosjekter.

SOL UTE – SOL INNE

Bodø er den byen i Europa som har flest dagslystimer i løpet av et år, og på takene til iParken blir det montert ca. 900 kvadrat- meter med solceller. Gjennomsnittstemperaturen er også ideell med tanke på når solcellepaneler fungerer best, og produserer mest strøm.

– Disse panelene vil produsere nok strøm til drift av varme- pumper og varmeanlegg. I tillegg vil det ofte være overskuddskraft til lading av el-sykler, elbiler og øvrig forbruk, sier Hargaut.

Med boliger som produserer store deler av sin egen energi, vil energikostnadene bli svært hyggelige sammenlignet med en standard ny bolig.

Saken fortsetter under bildet.

GJENBRUK AV VANNET: Blant annet blir det etablert en blågrønn overvannsortering. Det betyr i praksis gjenbruk av vannet, slik at det ikke bare automatisk forsvinner rett i avløpsnettet.

Solceller sammen med lokalprodusert vannkraft med opprinnelsesmerket strøm fra Heggmoen Kraftstasjon, sikrer også at alt felles energibruk i iParken er 100% fornybar. Alle beboerne vil kunne velge å kjøpe eget strømforbruk fra Polarkraft til de samme betingelsene.

SMARTE LØSNINGER

iParken blir utstyrt med en egen energisentral med luft til vann varmepumper som gir varmtvann til all oppvarming og varmt forbruksvann.

Gjennom egen solkonto med Polar Kraft, kan iParken lagre verdien av all overskuddskraft fra solcellene i et virtuelt batteri som kan brukes på vinteren når det er mindre strømproduksjon fra solcellene.

Det er Polar Kraft som sørger for elbil-ladere, da i samarbeid med ChargeUp. Det vil også bli et eget ladetorg som kan brukes av gjester og besøkende. Alle elbil-laderne skal leveres med mulighet for at alle tilkoblede elbiler kan fungere som batterilagring for fellesanleggene i fremtiden.

MINDRE BELASTNING: Det faktum at iParken etableres i et område med eksisterende infrastruktur i form av skoler, barnehager, kirke og butikker gjør at prosjektet får en mindre belastning på miljøet.

GRØNN STRØM

– For oss er det et stort poeng at all strømmen som skal brukes er grønn. Enten kommer den fra solcellepanelene, eller så kommer den fra den lokale stasjonen på Heggmoen, sier digital forretningsutvikler Eyvind Hanssen i Polar Kraft.

iParken-boligene leveres med en smart-HUB som gjør at hver enkelt beboer selv kan bestemme nøyaktig hvor smart boligen skal være. Polar Kraft installerer også sin Eco Monitor:

– Dette er en enhet, tilkoblet strømmåleren, som viser hjemmets energiaktivitet i sanntid. Her får du muligheter til å overvåke forbruk og priser. På denne måten kan du blant annet velge å lade bilen når strømmen er billigst, og dermed få full kontroll over regningen, sier Schjenken Jensen.

Saken fortsetter under bildet.


BOLIGER MED SJEL: Corponor jobber daglig med å skape boliger med sjel. De ønsker å fremme bolyst og nytenking. Det er her iParken passer perfekt inn.

PÅ LAG MED NATUREN

Også utemiljøet handler om å tenke alternativt hos iParken.

Beplantingen i fellesarealene skal reflektere våre verdier, hvor vi for eksempel bytter ut den tradisjonelle hekken med bærbusker.

– Vi kan plante epletrær og andre nyttevekster og det kan legges til rette for et urbant landbruk i mindre skala, sier Hargaut.

Oppsamlet regnvann skal også i stor grad gå til infiltrasjon og vanning av fellesarealer i stedet for å ledes direkte rett ut i av- løpsrørene.

I tillegg til dette er felles leke- og uteopphold til iParken sømløst koblet sammen med den offentlige parken. På denne måten tilfører prosjektet også hele området og nabolaget et større og mer tilrettelagt uteoppholds-areal som alle har tilgang til.

Det blir grønne boliger i et grønt område.

Saken fortsetter under bildet.


SMARTE BOLIGER: iParken-boligene leveres med en smart-HUB som gjør at hver enkelt beboer selv kan bestemme nøyaktig hvor «smart» boligen skal være.

MINDRE BELASTNING

Det faktum at iParken etableres i et område med eksisterende infrastruktur i form av skoler, barnehager, kirke og butikker gjør at prosjektet får en mindre belastning på miljøet.

Prosjektet passer også som hånd i hanske når Bypakke 2 skal styrke Nordstrandveien som en gate tilrettelagt for kollektiv- transport og myke trafikanter med doble fortau og eget sykkelfelt. Og nettopp sykkel er viktig her: Hvis du velger den korteste veien, er det ca. kun 1,5 kilometer fra iParken både til sentrum og City Nord.

– iParken skal tilby delingsordning med større elektriske laste- sykler. Det betyr at du kan la bilen stå, og allikevel få plass til to barn og handleposer, sier Hargaut.

Saken fortsetter under bildet.


DITT NYE HJEM: iParken byr på det beste, både ute og inne. Her får du en bolig i en fremtidsrettet del av Bodø.

FRA ORD TIL HANDLING

Hos Polar Kraft er man opptatt av at iParken er et prosjekt som gjør ord til handling:

– Det prates mye om bærekraft og det grønne skiftet. Noen ganger kan dette blir mange ord på et overordnet plan. For oss er det derfor viktig å bli med på noe konkret, noe som gjør en forskjell i praksis, sier Schjenken Jensen.

– Det vi gjør her og nå, er å stake ut kursen. Vi går i rett retning, samtidig som vi bidrar til at det blir mindre sløsing med strøm og energi, understreker Hanssen.

BOLYST OG NYTENKING

Corponor jobber daglig med å skape boliger med sjel. De ønsker å fremme bolyst og nytenking. Det er her iParken passer perfekt inn.

– Det snakkes hele tiden om den nye byen, det nye Bodø. Det er nettopp dette vi nå er i full gang med i Rønvik, konkluderer prosjektsjef Bernt C. Hargaut.